Privacy statement Borduurstudio Budel

Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe wij als vereniging omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Bescherming persoonsgegevens
Onze borduurstudio verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is en in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen en voor het afwikkelen van onze (financiële) administratie

Regels
Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaan wij als vereniging uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet iedereen mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Plichten en verantwoordelijkheden
De borduurstudio is verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De studio moet voldoen aan wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de studio alleen uw persoonsgegevens gebruikt wanneer daar een geldig doeleinde voor is, zoals de registratie van uw gegevens ten behoeve van de administratie. Deze persoonsgegevens mogen vervolgens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De studio heeft passende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, naast technische maatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben betrokken personen geheimhoudingsplicht.

De studio bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit is in ons geval veelal 7 jaar.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als de studio uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken. Het kan voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Dit zijn uw belangrijkste rechten:

  • Recht op informatie: Waarom worden persoonsgegevens verwerkt en wat gebeurd ermee?
  • Recht op inzage: Welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden gebruikt de studio?
  • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens
  • Recht van bezwaar wanneer u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens
  • Recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt uw verzoek of klacht indienen door een email te sturen aan info@borduurstudio-budel.nl
Wij zullen op dit verzoek of klacht in ieder geval binnen een maand reageren. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen u te identificeren.

Cookies
De borduurstudio plaatst kleine bestanden, bekend als “cookies”, op uw computer om informatie te verzamelen over hoe u gebruikt maakt van onze website. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website en we gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. De verzamelde informatie kan niet worden gebruikt om er achter te komen wie u bent.

Gebruik van persoonsgegevens
Voor onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van relatiegegevens.
Deze gegevens kunnen naast de bedrijfsnaam bestaan uit:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail adres(sen)
IBAN-nummer(s)

Meer informatie
Wilt u meer weten over uw privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.